606 667 066
News and announcements

OZNÁMENÍ

12 March 2020

Ve svém osobním profilu, který je veden v elektronické formě na straně provozovatele, má klient přehled o stavu svého depozitu (finančních prostředcích), o realizovaných/nerealizovaných a rezervovaných lekcích, o členství v zákaznických skupinách a o osobních údajích, které poskytuje provozovateli. Depozit je možné si na kartu zakoupit buď na recepci Domyno Wellness, nebo Domyno Sportovní Akademie. Platba je možná bankovní kartou, v hotovosti či fakturou na základě některého z benefitních programů zaměstnavatele klienta. Depozit se ihned zobrazí v osobním profilu klienta. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít na své kartě minimální výši depositu v hodnotě 149,- (platí i pro držitele karty Multisport). Tato jistina slouží výhradně pro případný stornopoplatek, pokud klient zruší svou hodinu méně než 6 hodin před jejím začátkem, nebo v případě, že se na hodinu nedostaví. V případě solária musí mít deposit ve výši rezervovaných minut. Platnost depositu je omezena. Po jeho expiraci je neaktivní deposit zrušen. Nevyčerpaný deposit není možné proplatit. Provozovatel není povinen poskytnout opětovné nabití nevyčerpaných peněz. Zakoupením depositu a jeho dobitím klient vyjadřuje s touto skutečností dobrovolný souhlas. O expiraci depositu je klient upozorněn automaticky zaslaným emailem se čtrnáctidenním předstihem. Deposit je rovněž možné dobít prostřednictvím internetu. I v takovém případě dojde k prodloužení platnosti depositu. Minimální částka pro dobití depositu přes internet je 500 Kč. (službu zajišťuje GoPay)